Ugrás a fő tartalomra

2700 Cegléd, Malom tér 3.


+36-53-789-934

Széchenyi 2020

Projektek


VEKOP-7.3.6-17-2018-00008

A projekt címe: Lépj egy fokkal feljebb! – továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában
A projekt célja: A középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése
A kedvezményezett neve: Ceglédi Szakképzési Centrum
A támogatási összeg: 30.000.000 Ft
A projekt azonosítószáma: VEKOP-7.3.6-17-2018-00008
A támogatás mértéke: 100%

 

Megvalósítás helyszíne:

Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 • 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18.

A projekt szakmai tartalma:

A projektünk célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése a középfokú végzettség megszerzéshez, a felsőoktatásba vezető út segítése. A tervezett szakmai tevékenységeink kiemelt közvetett célja hozzájárulni az egyenlő bánásmód érvényesüléséhez, oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, illetve a deszegregációhoz. Ehhez egy előzetes igényfelmérést készítettünk, majd megterveztük a célokat és az eredmények eléréséhez szükséges tevékenységeket.

A projekt megvalósításával egy befogadó intézményi légkör kialakítását célozzuk meg, a befogadást segítő esélyteremtő tanulásszervezést vezetünk be, a hátrányos helyzetű tanulók tanulási útjának, személyiségfejlődésének figyelembe vételével és nyomon követésével. Megtörténtek a bemeneti mérések, valamint egy mentorálására felkészítő képzés után megkezdődött az egyéni fejlesztési terveken alapuló mentori munka, a szaktárgyi segítségnyújtás, a szülőkkel való partneri együttműködés kialakítása. A projekt tevékenységeinek eredményeképpen az egyéni tanulói igényekre reagáló, befogadó szemléletű, esélyteremtő pedagógiai programok valósulnak meg.

A projekt eszközbeszerzésével a nevelési tevékenységhez kapcsolódó, tanulóbarát környezetet hozunk létre, valamint motivációkat adunk a bevont tanulók projektben tartásához. A mentor pedagógusok munkájához külső szakértői segítséget vettünk igénybe, akik segítenek a bementi méréseket elvégezni, a hatékony szakmai munkához szükséges továbbképzéseket adtak a mentorok és a projektbe bevont szaktárgyi segítők részére.

A tanulók egyéni fejlesztését az alábbi szempontok mentén valósítjuk meg:

 • alapkészség fejlesztése, egyéni szükségleteknek megfelelően képességfejlesztés,
 • tanulmányi eredményének javulása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében, életpálya-építés, tanulási motivációk erősítése,
 • felsőfokú oktatásba vezető út megerősítése (továbbtanulási szándék megerősítése, pályaválasztás támogatása, érettségi vizsgára, felvételi vizsgára történő felkészülés támogatása, nyelvvizsga megszerzésének támogatása).

A projektben 25 fő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulót segítünk. Eddig  9 fő pedagógus részesült továbbképzésben.

A projekt közvetlen célcsoportját a 15 éves – vagy ennél idősebb – hátrányos helyzetű és / vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók alkotják.

Iskolánk vezetése és mentorpedagógusai a projekt megvalósítása során előre nem várt nehézségekbe ütköztek a pandémiás időszak online középiskolai tanulási kötelezettségei kapcsán. A Ceglédi SZC Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola ugyancsak részt vesz egy VEKOP-7.3.6-os konstrukció keretén belül megvalósításra kerülő projektben, ezért aktívan tartjuk velük a kapcsolatot. Rendszeresen szervezünk jógyakorlat megosztásokat.

Ebben a tanévben két ilyen műhelymunka alkalmat tartottunk. A családlátogatások száma az előző tanévben 2 alkalom/tanuló volt, mely számon az idei tanévben sem változtattunk. Fontosnak tartjuk a családokkal történő rendszeres, személyes kommunikációt a tanulók motivációjának növelése érdekében.

Ebben az időszakban az egyéni fejlesztési tervekhez kapcsolódó szupervízió, valamint a mentorok és szakmai megvalósítók személyiség-, önismeret és szociális kompetencia fejlesztése külső pszichológus alkalmazásával történt egyéni és csoportos esetmegbeszélések formájában.

A projekttel kapcsolatos további információk:
Péli Zsófia, projekt ügyintéző
e-mail: ceglediszc@ceglediszc.hu
Tel.: +36-53/789-934KIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Ceglédi Szakképzési Centrum

   2700 Cegléd, Malom tér 3.

  • Telefon: +36-53-789-934

   E-mail: ugyfelszolgalat@ceglediszc.hu

   OM azonosító: 203068


  2024Ceglédi Szakképzési Centrum