Ugrás a fő tartalomra

2700 Cegléd, Malom tér 3.


+36-53-789-934

Széchenyi 2020

Duális partnerek


A duális képzés olyan középfokú szakképzési forma, amely során a szakképző intézményben, illetve a munkaerőpiaci szereplőknél, vállalatoknál, cégeknél folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik. A szakirányú oktatást biztosító vállalatnál a tanuló valós gazdasági környezetben gyakorlatot szerez, és megismeri a vállalati kultúrát. Egy valódi munkahelyi csapat tagja lehet, ahol nap mint nap új szakmai feladatokkal és kihívásokkal találkozhat. Versenyképes tudással, valamint gyakorlati tapasztalattal lép a munkaerőpiacra a tanulmányai befejezése után.

Kik a duális partnerek?

Duális partnereink közé olyan üzemek és vállalkozások tartoznak, amelyeknél a szakmai oktatásban részt vevő diákok az általuk választott iparhoz/piachoz kötődő új technológiákat, trendeket és sztenderdeket ismerhetnek meg, szem előtt tartva a XXI. századi gazdasági változásokat. A duális képzőhelyek nyilvántartását a Gazdasági Kamara vezeti. A duális partnernél lehetőség nyílik az iskolákban megszerzett ágazati alaptudással duális szakirányú oktatásban részt venni, ahol a diákok a programtantervben meghatározott szakmai ismereteket sajátítják el. A képzés konkrét termelési és szolgáltatási helyszíneken zajlik, amely által korszerű gyakorlati tudás szerezhető meg.

Miért jó lehetőség neked, hogy jelentkezhetsz egy partnerhez?

A duális szakképzésnek sok előnye van a tanulók számára, hiszen valós gazdasági környezetben tanulhatnak és modern ismereteket szerezhetnek. A duális képzésben részt vevő vállalat szívesen foglalkoztat olyan munkavállalót, aki a gyakorlati helyszínen sajátítja el a szakmához szükséges tudást. A tanuló a képzés alatt vállalati projektekben vesz részt, megismeri a vállalat által alkalmazott technológiákat, és gyakorlati tudását az elméleti oktatásban is kamatoztathatja. Az adott szakterületen a legjobb szakemberektől, vállalati környezetben sajátíthatja el jövőbeni szakmája alapjait. Mindemellett a duális szakmai oktatásban részt vevőket legalább 100 ezer, legfeljebb 170 ezer forint összegű munkabér illeti meg, ami önálló jövedelmet jelent a diákok számára már a tanulmányok alatt.

Miért jó ez a cégeknek?

A cégek számára a duális képzés hosszú távú befektetés, mert így állandó kapcsolatban lehetnek jól képzett pályakezdő szakemberekkel, akikkel már tanulmányaik során partneri együttműködés alakul ki. A diákokat még jobb teljesítményre ösztönözheti a tanulásban az, hogy tanulmányaik végén, ha jól teljesítenek, egy biztos munkahely várja őket.

Miben tér el ez a képzés a hagyományostól?

A hagyományos képzésben részt vevő diákok – számos szakma esetében – tanulmányaik végeztével kerülnek kapcsolatba az általuk választott cégekkel. A duális képzésben viszont már a tanulói évek alatt lehetőségük nyílik gyakorlati és szakmai tapasztalatot gyűjteni, akár annál a vállalatnál, ahol később el szeretnének helyezkedni.

Ágazati Képzőközpont

A gazdasági, munkaerőpiaci igényekhez illeszkedő szakképesítési tartalmak, képzési és gyakorlati követelmények megalkotásához és a gyakorlati helyszínek oktatási folyamatának kialakításához a szabályozási környezet megalapozta az ágazati képzőközpontok (ÁKK) létrehozásának lehetőségét.

Az ÁKK egy új szereplője a duális képzési rendszernek, amely lehetőséget teremt azoknak a kkv-knak is, akik önmagukban nem képesek megfelelni a kamarai nyilvántartásba vétel feltételeinek.

Az ÁKK olyan, több gazdálkodó szervezet által együttesen létrehozott nonprofit gazdálkodó szervezet, amelynek tagja lehet a szakképzési centrum is.

Feladata elsősorban:

 • szakmák gyakorlati képzésének magasabb színvonalú biztosítása;
 • fejlődésre képes, innovatív, hosszútávú együttműködésre építő, fenntartható működési keretek biztosítása;
 • a munkaerőpiaci szereplők és a leendő munkavállalók kapcsolatának erősítése;
 • a duális képzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása (szakképzési munkaszerződés, elszámolás).

A speciális szakmai gyakorlati képzést költséghatékonyan, megfelelő minőségben, felkészült szakemberek irányításával nyújtja a tanuló csoportoknak. Az eszközöket a szakképzési centrum és a részt vevő vállalkozások közösen biztosítják, vagy az ágazati képzőközpont saját beruházásból beszerzett eszközöket, korszerű technológiát biztosít.

Az ÁKK működési sajátosságaiból fakadóan leveszi a szakképzéshez kötődő adminisztrációs terheket a tulajdonos gazdasági társaságokról. Emellett könnyebben megvalósulhat a vállalati szakemberek nagyobb arányú bevonása a szakmai oktatásba, egyben pedagógiai módszertani felkészülésük elősegítése, valamint az iskolai oktatók vállalati helyszínű továbbképzése.

A kkv-k nagy része munkaerő-problémákkal küzd, nehezen tudja betölteni az üres álláshelyeket, az új munkatársak esetén komoly hiányosságokat tapasztalnak szakmai ismereteik és kompetenciáik terén. Ezért is fontos a tanulók munkaerőpiaci versenyképességének javítása érdekében széles gyakorlati alapot biztosító, valós munkakörnyezetben történő szakmai felkészítés, mely külön hangsúlyt fektet a kulcskompetenciák, készségek fejlesztésére. Az ágazati képzőközpontok rendszere ezekre az igényekre is reflektál.

 • Az Ágazati Képzőközpontok segíthetik a szemléletváltást a szakképzésben és elősegíthetik a cégek közti együttműködést, valamint a közös ágazati fejlesztéseket az érintettek között.
 • A diákok számára jó lehetőséget kínálnak az Ágazati Képzőközpontok arra, hogy tanulmányi idejük alatt az ágazaton belül többféle üzlettípust megismerjenek, szélesebb szakmai gyakorlatra tegyenek szert.


KIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Ceglédi Szakképzési Centrum

   2700 Cegléd, Malom tér 3.

  • Telefon: +36-53-789-934

   E-mail: ugyfelszolgalat@ceglediszc.hu

   OM azonosító: 203068


  2024Ceglédi Szakképzési Centrum