Ugrás a fő tartalomra

2700 Cegléd, Malom tér 3.


+36-53-789-934

Széchenyi 2020

Karrier


Összes karrierlehetőség

Testnevelő oktató

Ceglédi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet a Ceglédi SZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola Testnevelő oktató munkakör betöltésére.

Állást hirdető szakképző intézmény

Iskola Neve Ceglédi SZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola
Iskola címe 2200 Monor, Ipar utca 2.
Honlap www.szterenyi.hu
E-mail cím igazgato@szterenyi.hu

A meghirdetett állás

Jogviszony időtartama határozatlan
Foglalkoztatás jellege Teljes munkaidő 
Munkavégzés helye 2200 Monor, Ipar utca 2.
A munkakörbe tartozó feladatok
 • Technikumi és szakképző iskolai képzésben közismereti testnevelés tantárgy oktatása, tanári feladatok ellátása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján
 • Minden tanév első testnevelés óráján balesetvédelmi oktatást tart tanítványainak, a testnevelés órán bekövetkezett baleset esetében az oktatást megismétli, az oktatást dokumentálja
 • Felkészíti tanulóit a NETFIT mérésekre
 • Különös figyelmet fordít a testnevelési órákon a balesetek megelőzésére
 • A testnevelés órákon nem hagyhatja felügyelet nélkül osztályát, diákjait
 • A bekövetkezett balesetet azonnal jelenti az intézmény vezetőinek
 • Feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása
 • A munkaközösség által elkészített, vagy saját maga által alkotott tanmeneteket betartja
 • Rendszeresen értékeli tanulói tudását
 • Részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai munkaközösség megbeszélésein, az iskola rendezvényein
Illetmény A bér megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.
Elvárt képzettség
 • Egyetemi vagy főiskolai testnevelés szakos tanári végzettség,
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképes
 • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent
 • Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka
 • 1-3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz
 • Képzettségeket igazoló dokumentumok
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti
Betölthetőség időpontja A munkakör legkorábban 2024. április 2. napjától tölthető be.
Jelentkezési határidő 2024. március 22.
Jelentkezés módja

Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi SZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2200 Monor, Ipar u 2.).

Elektronikus úton Lipka Gabriella Regina Igazgató Asszony részére a szterenyi@szterenyi.hu e -mail címen keresztül.

Kérjük feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/00001-3/2024, valamint a munkakör megnevezését: Testnevelő oktató.

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

MegosztásKIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Ceglédi Szakképzési Centrum

   2700 Cegléd, Malom tér 3.

  • Telefon: +36-53-789-934

   E-mail: ugyfelszolgalat@ceglediszc.hu

   OM azonosító: 203068


  2024Ceglédi Szakképzési Centrum