VEKOP-8.6.3-16-2017-00009

A projekt címe: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése
A projekt célja: A korai iskolaelhagyás mértékének csökkentése
A kedvezményezett neve: Ceglédi Szakképzési Centrum
A támogatási összeg: 269.662.214 Ft
A projekt azonosítószáma: VEKOP-8.6.3-16-2017-00009
A támogatás mértéke: 100%

 

Megvalósítási helyszínek:

Ceglédi SZC Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

  • 2700 Cegléd, Jászberényi út 2.

Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma

  • 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 32.

Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

  • 2760 Nagykáta, Csonka köz 6.

Ceglédi SZC Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

  • 2200 Monor, Ipar utca 2.

Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

  • 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18.

 

A projekt szakmai tartalma:

A Ceglédi Szakképzési Centrum 2018. szeptember 1-től induló projektjének keretei között 269,66 millió forint európai uniós támogatás segítségével nyílik lehetőség a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentésére.

A Ceglédi Szakképzési Centrum VEKOP-8.6.3-16-2017-00009 azonosítószámú „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című pályázatának alapvető fejlesztési céljai közé tartozik a szakképzésben, illetve a Szakképzési Hídprogramban tanuló diákok alapkészségeinek fejlesztése a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, valamint az egész életen át tartó tanulásra való motiválás.

A vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló projekt a Ceglédi Szakképzési Centrum diákjai számára nem csupán az egyénekhez igazodó, személyközpontú pedagógiai gyakorlat kialakítását és fenntartását tűzte ki célul, hanem a tanulók életpálya-építésének segítését, valamint a tervezett karrierükkel kapcsolatos tanácsadást is.

A projekt közvetlen célcsoportját a szakképző intézmények vezetői, irányítói, pedagógusai, 14-24 év közötti tanulói (beleértve a felnőttoktatásban álló személyeket is), a HÍD programban tanulók és családjaik alkotják.

A projektet 2018.09 01. és 2020.08.31. között valósítja meg a Ceglédi Szakképzési Centrum mint kedvezményezett. A megvalósított fejlesztés eredményeként a centrum tagintézményeiben a tanulói lemorzsolódás szintje az 5%-os szint alá kerül.

 

A projekt elemei:
1. helyzetfelmérési tevékenység alapján kialakított cselekvési terv készítése;
2. tanulócsoportok létrehozása és működtetése, bevonásra kerül a tanulói létszám legalább 5%-a;
3. 60 fő pedagógus számára a tananyagok alkalmazását célzó továbbképzések biztosítása;
4. a LEGO robot pedagógia program alkalmazásához szükséges tárgyi és humán infrastruktúra biztosítása;
5. Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítása és működtetése.

 

Porjekt bemutató prezentáció itt letölthető: LETÖLTÉS
Sajtóközlemény itt letölthető: LETÖLTÉS
Tájékoztató és forgatókönyv itt letölthető: LETÖLTÉS
Záró sajtóközlemény itt letölthető: LETÖLTÉS
Cselekvési terv felülvizsgálata és értékelése LETÖLTÉS

 

A projekttel kapcsolatos további információk:

Fernengel Katalin, szakmai vezető. Tel.: +36-53/505-305
Bambuk László, projektmenedzser. Tel.: +36-53/879-934
e-mail: vekop863@ceglediszc.hu

 


Látogatok:
visitor counter

Skip to content