NSZFH/609/000013-46/2020

Ceglédi Szakképzési Centrum
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján
pályázatot hirdet

Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

TESTNEVELÉS szakos oktató

munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (2200 Monor, Ipar utca 2.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a testnevelés tantárgy oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Egyetemi vagy főiskolai testnevelés szakos tanári végzettség,
– Büntetlen előélet.
– Cselekvőképes.
– Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Testnevelés szakos egyetemi tanári végzettség.
– Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– 2019. évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 134-135. § szerinti előírt végzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz.
– Képzettségeket igazoló dokumentumok.
– Erkölcsi bizonyítvány.
– Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptembertől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (2200 Monor, Ipar utca 2.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot:
NSZFH/609/000013-44/2020, valamint a munkakör megnevezését: testnevelés
szakos tanár.
Elektronikus úton Lipka Gabriella Igazgató Asszony részére az igazgato@szterenyi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szterenyi.hu honlapon szerezhet.