NSZFH/609/000002-12/2022

Ceglédi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

a Ceglédi SZC Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola
Testnevelés szakos oktató

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Jászberényi út 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Testnevelés órák megtartása technikumi és szakképző iskolai tanulók részére, NETFIT mérés elvégzése, illetve rögzítése, az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskolai, egyetemi testnevelés szakos tanári végzettség.
  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképes
  • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

  • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Képzettségeket igazoló dokumentumok
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Jászberényi út 2.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot:

NSZFH/609/000002-12/2022, valamint a munkakör megnevezését: Testnevelés szakos oktató.

 

Elektronikus úton Fernengel Katalin Igazgató Asszony részére a titkarsag@bem-cegled.hu  e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bem-cegled.hu

honlapon szerezhet.