A “Munka törvénykönyvéről szóló” 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola Takarító munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra) délutáni 14-22 óráig tartó munkavégzéssel

A munkavégzés helye: Cegléd, Jászberényi út 2.

A munkakörbe tartozó járó lényeges feladatok:

Az intézményen belül a kijelölt terület teljes körű takarítása, fertőtlenítése, a munkaköri leírás alapján. (3 hónap próbaidővel)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munkavállalók jogállásáról szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Minimum 8 általános iskolai végzettség, cselekvőképesség, megbízhatóság, precizitás, jó terhelhetőség, önálló munkavégzés,
  • Magyar állampolgárság
  • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Hasonló vagy megegyező munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű csapatmunka, kommunikáció, logikai gondolkodás, önálló-és csapatmunka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz
  • Végzettséget igazoló okiratok másolata
  • Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • erkölcsi bizonyítvány alkalmazás esetén

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a muszaki-cegled@mail.eol.hu Fernengel Katalin igazgató nő részére

Postai úton a 2700 Cegléd, Jászberényi út 2. címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján kiválasztott jelöltekkel történő interjú után a vezetőség dönt.

A pályázat elbírálásának legkésőbbi határideje: 2021. október 29.