Tisztelt Leendő Diákjaink! Tisztelt Szülők! Tisztelt Érdeklődők!

Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Ceglédi Szakképzési Centrum online nyílt napján. A mai szakképzés már nem olyan, mint 20 évvel ezelőtt, már nem olyan a szakképzőbe vagy a technikumba járni, mint annak idején. A magyar szakképzés átalakulása olyan szakaszhoz érkezett, amire még nem volt példa. Megváltoztak és szorosabbá váltak a vállalkozói igények, óriásit fejlődött a technikai háttér. Centrumunkban nagyon fontosnak tartjuk, hogy diákjaink olyan kompetenciák birtokában lépjenek a munkaerőpiacra, amelyekkel sikeresen megfelelhetnek a modern kor kihívásainak.

Az oktatás jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé iskoláink kapuinak megnyitását a látogatók előtt, nem kerülhet sor szakmáink közvetlen népszerűsítésére a „próbáld ki” jelmondat alapján. Sajnálatos módon nem kóstolhatják a „KER” finomabbnál finomabb ételeit, nem láthatják, érezhetik a „BEM” ipari szakmáinak utánozhatatlan világát, nem tekinthetnek be a „KÖZGÁZ” gazdasági és informatikai oktatási modellje mögé, nem mesélhetik el a monori „SZTERÉNYIBEN” mekkora modern beruházás érkezik hozzájuk, hogyan lesznek „okosiskola”, és a nagykátai „IPARI” sem nyűgözheti le Önöket rengeteg, a diák tehetségét kiemelő, gyerekcentrikus, kiscsoportos programjaival, foglalkozásaival. Lemondani viszont semmiképp nem szeretnénk erről a lehetőségről, így az alábbiakban digitális formában foglaljuk össze mindazt, ami segítséget nyújthat a megfelelő iskola, szakma kiválasztásához.

Szabadi Zoltán
főigazgató-helyettes
Ceglédi Szakképzési Centrum

TECHNIKUM

Érettségi bizonyítvány és egyben technikusi oklevél megszerzésére irányuló képzési forma.

A tanulók a 10. évfolyamot követő sikeres ágazati alapvizsga megszerzésével folytathatják tanulmányaikat. A diákok négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségi vizsgát, melyek közül több tantárgyból előrehozott vizsgát is tehetnek a 12. évfolyam végén. Bizonyítványuk a 13. év végén esedékes technikusi szakképesítés szakmai vizsgájával egészül ki, ez lesz az ötödik érettségi tárgy. Így a tanulmányaik végén, a sikeres vizsgát követően érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet is kapnak a tanulók.

A nyelvvizsga megszerzésére szintén adott a lehetőség, hiszen ugyanolyan összóraszámban történik a nyelvtanulás, mint a gimnáziumban, de itt egy nyelvből.

A technikum képzési ideje tehát összességében 5 tanév.

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Az első évben a képzés helyszíne az iskola és az iskolai tanműhely.

A tanulók a 9. évfolyamot követő sikeres ágazati alapvizsga megszerzésével folytathatják tanulmányaikat. Ezt követően a duális képzés szellemében a tanulók kikerülnek a vállalatokhoz, vállalkozókhoz, ahol a szakma elsajátítása döntő mértékben történik.

A 11. évfolyam végén esedékes szakmai vizsga sikeres letétele esetén a szakképesítés megszerzése mellett megnyílik a lehetőség a tanulmányok folytatására, amit további két tanév után az érettségi vizsga és az érettségi bizonyítvány zárhat le. Ebben az esetben a tanulónak négy kötelező közismereti vizsgatárgyból kell érettségi vizsgát tenni, az ötödik vizsgatárgy a már korábban teljesített szakmai
vizsga.

A szakképző iskola képzési időtartama tehát összességében 3+2 tanév.

CEGLÉDI SZC BEM JÓZSEF MŰSZAKI TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

http://www.bem-cegled.hu
https://www.facebook.com/bemcegled

Iskolánkról

A Bem immáron 136 éves hagyományokkal rendelkezik a szakképzés területén és mindenkori célunk, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően alakítsuk szakmai kínálatunkat és tanulóink számára a lehető legszínvonalasabb, legmodernebb képzést tudjuk nyújtani.

Annak érdekében, hogy a nálunk szakmai végzettséget szerző tanulók biztosan el tudjanak helyezkedni, aktív részt vállalunk a duális képzésben, vagyis a technikusi képzéseinkben részt vevő tanulóink a második év után, míg a szakképző iskolába járók az első év után már duális képzőhelyeken is elsajátíthatják a gyakorlati fogásokat és így a sikeres szakmai vizsgát követően akár a volt képzőhelyükkel munkaviszonyt létesíthetnek.

Technikumi szakmáink:

Elektronikai technikus kód:0001
Ipari informatikai technikus kód:0001

Gépgyártás-technológiai technikus kód:0002

Mechatronikai technikus kód:0003

Fodrász kód:0004
Kozmetikus technikus kód:0004

Közszolgálati technikus kód:0005

Szakképző Iskola szakmáink:

Villanyszerelő kód:0011
Hegesztő kód:0012
Gépi és CNC forgácsoló kód:0013
Szerszám- és készülékgyártó kód:0014
Divatszabó kód:0015
Asztalos kód:0016
Festő, mázoló, tapétázó kód:0017
Rendészeti őr kód:0018

CEGLÉDI SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

http://www.ckik.hu/
https://www.facebook.com/ckik.hu

Miért a Közgáz?

A tanulók döntő többsége az általános iskolában tanult idegen nyelvet tanulhatja tovább a tudásszintjének megfelelően (emelt szintű idegennyelv-tudás),

Az informatika és távközlés ágazatra jelentkező németesek kezdő angolosként elsajátíthatják a szakmai angol nyelvhez szükséges alapokat is.

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek nyújtása informatika és távközlés ágazaton is.

Az iskolatelevízió, az újságszerkesztés, a színház látogatások, a múzeumi órák, a külföldi kapcsolatok, a sportkörök és a diákrendezvények hasznos elfoglaltságot jelentenek a tanítási órákon kívül.

Technikumi szakmáink:

Gazdálkodás és menedzsment ágazat (5 éves):

angol (32 fő) kód:0001
német (16 fő) kód:0002

Informatikai és távközlési ágazat:

angol (16 fő kezdő) kód:0003
német (32 fő haladó) kód:0004

Padlettel készült

CEGLÉDI SZC UNGHVÁRY LÁSZLÓ VENDÉGLÁTÓIPARI TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

http://www2.cegledikersuli.hu/
https://www.facebook.com/cegledikersuli

Iskolánkról

A technikumi tagozaton a kereskedelem ágazatban és a turizmus-vendéglátás ágazatban is 5 éves képzésben tanulhatnak nálunk a diákok közismereti és szakmai tantárgyakat.

A szakképző iskolában három év alatt szerezhető szakmai végzettség. Egy osztályban kereskedelmi értékesítőket képzünk, a vendéglátó szakmákban 1-1 cukrász, pincér-vendégtéri szakember és szakács osztályt indítunk.

Jól felszerelt tanműhelyekben, tankonyhában, tanétteremben mester szakoktatóktól sajátíthatják el diákjaink a szakmai alapokat, majd munkaszerződéssel folytathatják a gyakorlatukat külső munkahelyeken.

Technikumi szakmáink:

KERESKEDELEM ÁGAZAT

kereskedő és webáruházi technikus kód:0101

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT

cukrász szaktechnikus kód 0102
szakács szaktechnikus kód 0103
vendégtéri szaktechnikus kód 0104
turisztikai technikus kód 0105

Szakképző iskola szakmáink:

KERESKEDELEM ÁGAZAT

kereskedelmi értékesítő kód 0111

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT

cukrász kód 0112
szakács kód 0113
pincér-vendégtéri szakember kód 0114

CEGLÉDI SZC SZTERÉNYI JÓZSEF TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

http://szterenyi.hu/
https://www.facebook.com/szterenyi

Iskolánkról

A Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Technikuma és Szakképző Iskolája Monor város szélén helyezkedik el. A vidékről bejáró tanulók számára könnyen elérhető busszal és vonattal egyaránt. Széles szakmaválasztékunkkal várjuk a jelentkezőket.

2200 Monor, Ipar utca 2.
Tel: 29/413-822; 29/412-756
Fax: 29/412-120
E-mail: szterenyi@szterenyi.hu
www.szterenyi.hu
OM: 203068

Technikumi szakmáink:

Pénzügyi- számviteli – ügyintéző kód:0071
Kereskedő és webáruházi technikus kód:0072
Logisztikai technikus kód:0073
Mechatronikai technikus kód:0074
Ipari informatikai technikus kód:0075

Szakképző iskola szakmáink:

Villanyszerelő kód:0081
Ács kód:0082
Festő, mázoló, tapétázó kód:0083
Kőfaragó kód:0084
Asztalos kód:0085
Hegesztő kód:0086
Kereskedelmi értékesítő (eladó) kód:0087
Mechatronikus karbantartó kód:0088
Pincér- vendégtéri szakember kód:0089

CEGLÉDI SZC NAGYKÁTAI IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

http://ipariszki.hu/
https://www.facebook.com/iparinagykata

Iskolánkról

Intézményünk az 1950-es évek közepén kezdte meg működését, s azóta folyamatosan képzi a nagykátai járás, kistérség szakembereit.
Oktatóink szeme előtt, mint korábban, most is célként lebeg, hogy tanulóinknak korszerű tudást adjanak át, jól hasznosítható tudással vértezzék fel őket, mely alkalmas arra, hogy megélhetésüket biztosítsa.

Különösen jól felszerelt a gépészeti és faipari tanműhely, de szintén rendkívül jól ellátott az iskola informatikai eszközök tekintetében is.

DIGITÁLIS KÖZÖSSÉGI ALKOTÓMŰHELY

http://ceglediszc.hu/dka

Alkotóműhelyről

A Digitális Közösségi Alkotóműhelyben helyet kap a robotika, a kódolás, a mikrokontrollerek világa, az automatizáció, a 3D alkotás, lézervágás, varrás, a fa és fémmegmunkálás is. Olyan technológiákat ismernek meg a gyerekek amik a jövő eszközei, ezáltal fejlődik a tervezői és vizuális látásmódjuk.

Skip to content