NSZFH/609/000151-4/2021

Ceglédi Szakképzési Centrum
pályázatot hirdet

a Ceglédi SZC Unghváry László Vendéglátóipari Technikum
és Szakképző Iskola

Német – bármely szakos oktató

munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola, 2700 Cegléd Kossuth Ferenc u. 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: német nyelv oktatása az intézmény szakmai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, német/német-bármely szakos tanári végzettség
 • Kizárólag szakképző iskolai osztályokban tanítás esetén főiskolai matematika tanári végzettség.
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképes
 • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakképzésben végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 Elvárt kompetenciák:

 • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Képzettségeket igazoló dokumentumok
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 25-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.augusztus 19. 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy elektronikusan.

Postai úton, a Ceglédi SZC Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000151-4/2021, valamint a munkakör megnevezését: német szakos oktató.

Elektronikus úton Baranyi Tibor Igazgató Úr részére az kervendszki@cegledikersuli.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.cegledikersuli.hu honlapon szerezhet.