A kedden késő este megjelent Magyar Közlönyben kihirdették az emberi erőforrások miniszterének rendeletét a 2021/2022. tanév rendjéről.

Az EMMI rendelete leszögezi: a nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

A frissen kihirdetett szabályok értelmében a 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda). Így a tanítási napok száma 181 nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc, gimnáziumban és szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni. A tanítási szünetek pontos dátumait is tartalmazó információkat az alábbi táblázatban gyűjtöttük össze.

A 2020-2021-es tanév rendje

Esemény Dátum
Tanév kezdete 2021. szeptember 1. (szerda)
Utolsó tanítási nap 2022. június 15.  (szerda)
Első félév vége 2022. január 21.
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek)
Őszi szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd)
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd)
Téli szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő)
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda)
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda)

A témahetek és a témanap

PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11.
Digitális Témahét 2022. április 4-8.
Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29.
Magyar Diáksport Nap 2021. szeptember 24.

Érettségi vizsgák

Őszi írásbeli érettségi vizsgák 2021. október 15-28.
Őszi emelt szintű szóbeli vizsgák 2021. november 11-15.
Őszi középszintű szóbeli vizsgák 2021. november 22-26.
Tavaszi írásbeli érettségi vizsgák 2022. május 2-23.
Tavaszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 2022. június 1-9.
Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák 2021. június 13-24.