NSZFH/609/000002-7/2022

Ceglédi Szakképzési Centrum
pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola

Matematika szakos oktató

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2200 Monor, Ipar utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Technikumi illetve szakképző iskolai osztályok számára matematika órák megtartása, a diákok nevelése-oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: – Matematika szakos középiskolai tanári végzettség, vagy általános iskolai matematika tanári képzettség (ez esetben csak szakképző évfolyamokban tarthat órát)

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképes
  • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Technikumban, vagy szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka

 

 

 

Elvárt kompetenciák:

  • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Képzettségeket igazoló dokumentumok
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola, 2200 Monor, Ipar utca 2. címre kell beérkeznie.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000002-7/2022, valamint a munkakör megnevezését: Matematika oktató.

 

vagy

 

Elektronikus úton Lipka Gabriella Regina Igazgató Asszony részére a igazgato@szterenyi.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a jelentkezéstől számított 15 napon belül

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sztereniy.hu honlapon szerezhet.