NSZFH/609/000151-3/2021

Ceglédi Szakképzési Centrum
pályázatot hirdet

a Ceglédi SZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola

Matematika szakos oktató

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola, 2200 Monor, Ipar utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Matematika tantárgy oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi, matematika szakos tanári végzettség,
 • Kizárólag szakképző iskolai osztályokban tanítás esetén főiskolai matematika tanári végzettség.
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképes
 • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakképzésben végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Képzettségeket igazoló dokumentumok
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 22-tól tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.augusztus 16. 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy elektronikusan.

Postai úton, a Ceglédi SZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2200 Monor, Ipar utca 2.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000151-3/2021, valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos oktató.

Elektronikus úton Lipka Gabriella Igazgató Asszony részére az igazgato@szterenyi.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szterenyi.hu honlapon szerezhet.