NSZFH/609/000002-6/2022

Ceglédi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

Ceglédi SZC Unghváry László Vendéglátóipari Technikum

és Szakképző Iskola

Matematika-Informatika szakos oktató

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Matematika tantárgy, továbbá közismereti és szakmai informatika oktatása az intézmény szakmai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, matematika-informatika szakos tanári végzettség
  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképes
  • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

  • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 134-135. § szerinti előírt végzettség megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Képzettségeket igazoló dokumentumok
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 29. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 22.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi SZC Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000002-6/2022, valamint a munkakör megnevezését: matematika-informatika szakos oktató.

 

Elektronikus úton Baranyi Tibor Igazgató Úr részére a kervendszki@cegledikersuli.hu e -mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 24.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.cegledikersuli.hu honlapon szerezhet.