NSZFH/609/000002-9/2022

Ceglédi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

a Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikumban

matematika – informatika oktató

munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Közgazdasági és informatikai Technikum, Cegléd Kossuth Ferenc u. 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: matematika és informatika oktatása az intézmény szakmai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, matematika – informatika szakos középiskolai tanári végzettség,
  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképes
  • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Technikumban végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– 2019. évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz
– Képzettségeket igazoló dokumentumok
– Erkölcsi bizonyítvány
– Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 1.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 32.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000002-9/2022, valamint a munkakör megnevezését: matematika – informatika oktató.

Elektronikus úton Mihályi Szabolcs Igazgató Úr részére a ckik@ckik.hu e -mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ckik.hu honlapon szerezhet.