NSZFH/609/000013-40/2020

Ceglédi Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján
pályázatot hirdet

a Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola
Magyar – bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozott

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola, 2760 Nagykáta, Csonka köz 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Magyar nyelv és irodalom, Társadalomismeret, illetve Kommunikáció szakmai tárgy oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus végzettség
  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképes
  • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

  • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Képzettségeket igazoló dokumentumok
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 31. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 25.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskolába történő megküldésével (2760 Nagykáta, Csonka köz 6.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000013-40/2020, a munkakör megnevezését: „Magyar – Történelem (vagy bármely) szakos tanár” szakos tanár.

Elektronikus úton Fehérvári Károly Igazgató Úr részére az igazgatosag@ipariszki.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ipariszki.hu woboldalon talál.