NSZFH/609/000151- 1/2021

Ceglédi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

közgazdász oktató

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozott

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum, Cegléd Kossuth Ferenc u. 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: közgazdasági tárgyak oktatása az intézmény szakmai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Egyetem, közgazdász szakos tanári végzettség

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképes
  • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
  • pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy vállalkozási-ügyviteli ügyintéző szakmák oktatásában szerzett jártasság

 

Elvárt kompetenciák:

  • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz,
  • Képzettségeket igazoló dokumentumok,
  • Erkölcsi bizonyítvány,
  • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 32.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000151-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: közgazdász  oktató.

Elektronikus úton Imréné Lukácsi Ildikó Igazgató Asszony részére a ckik@ckik.hu e -mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ckik.hu honlapon szerezhet.