NSZFH/609/000002-8/2022

Ceglédi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikumban

közgazdász oktató

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozott

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Közgazdasági és informatikai Technikum, Cegléd Kossuth Ferenc u. 32.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: közgazdasági tárgyak oktatása az intézmény szakmai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez nappali és esti tagozaton.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek: Egyetem, közgazdász szakos tanári végzettség,

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképes
  • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Technikumban vagy szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
  • Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy vállalkozási-ügyviteli ügyintéző szakmák oktatásában szerzett jártasság.

 

Elvárt kompetenciák:

  • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Képzettségeket igazoló dokumentumok
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 1.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi SZC Közgazdasági és informatikai Technikum címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 32.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000002-8/2022 , valamint a munkakör megnevezését: közgazdász oktató.

 

Elektronikus úton Mihályi Szabolcs Igazgató Úr részére a ckik@ckik.hu e -mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ckik.hu honlapon szerezhet.