NSZFH/609/000013-45/2020

Ceglédi Szakképzési Centrum
pályázatot hirdet

a Ceglédi SZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola
Könyvtáros

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola, 2200 Monor, Ipar utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Könyvtárosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai szakirányú végzettség
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképes
 • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

  Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szakképzésben végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

  Elvárt kompetenciák:

  • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Képzettségeket igazoló dokumentumok
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2020. szeptembertől tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15. 

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Postai úton vagy elektronikusan.

  Postai úton, a Ceglédi SZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2200 Monor, Ipar utca 2.).

  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000013-45/2020, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

  Elektronikus úton Lipka Gabriella Igazgató Asszony részére az igazgato@szterenyi.hu e-mail címen keresztül.

   

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

   

  A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 17.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szterenyi.hu honlapon szerezhet.