NSZFH/609/000013-35/2020

 

Ceglédi Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján
pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola
iskolatitkár

munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. Az intézmény pedagógus és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció ellátása. A gyermekek adminisztratív ügyeinek intézése. Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Érettségi bizonyítvány,
  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképes
  • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Legalább 1-3 év iskolatitkárként szerzett tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

Önálló, pontos, megbízható munkavégzés, csapatmunkára való képesség, jó szervezőkészség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Képzettségeket igazoló dokumentumok
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 6.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000013-35/2020, valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár. Elektronikus úton Baranyi Tibor Igazgató Úr részére a kervendszki@cegledikersuli.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 18.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cegledikersuli.hu honlapon szerezhet.