NSZFH/609/000151-6/2021

Ceglédi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

a  Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola

Gépész szakoktató

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2700 Cegléd, Jászberényi út, 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gépész ágazati képzésben résztvevő tanulóink számára szakmai gyakorlati tantárgyak tanítása, a diákok nevelése-oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: –     Gépész mérnök, mérnöktanár, vagy szakirányú felsőfokú végzettség, vagy szakirányú végzettség és érettségi és legalább 5 év szakmai tapasztalat.

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképes
  • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

  • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Képzettségeket igazoló dokumentumok
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Jászberényi út 2. címre kell beérkeznie.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000151-6/2021, valamint a munkakör megnevezését: Gépész szakoktató.

vagy

Elektronikus úton Fernengel Katalin Igazgató Asszony részére a titkarsag@bem-cegled.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bem-cegled.hu honlapon szerezhet.