NSZFH/609/000002-3/2022

 

Ceglédi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

a  Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola

Gépész szakoktatói

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: Határozott idejű jogviszony 2022.06.15-ig

Foglalkoztatás jellege: Óraadó

Munkavégzés helye: Pest megye, 2700 Cegléd, Jászberényi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gépész szakmai gyakorlati tárgyak, elsősorban forgácsolás oktatása szakképző iskolai tanulók számára az intézmény szakmai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Gépész mérnök, mérnöktanár, vagy szakirányú felsőfokú végzettség, vagy szakirányú végzettség és érettségi és legalább 5 év szakmai tapasztalat
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképes,
 • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Technikumban, vagy szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka

 

Elvárt kompetenciák:

 • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Képzettségeket igazoló dokumentumok
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti
 • Határozatlan idejű védettségi igazolvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2022. február 15-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 7.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Jászberényi út 2.) címre kell beérkeznie.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000002-3/2022, valamint a munkakör megnevezését: Gépész szakoktató

vagy

Elektronikus úton Fernengel Katalin igazgató Asszony részére a következő e-mail címre: titkarsag@bem-cegled.hu

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bem-cegled.hu  honlapon szerezhet.