A Tempus Közalapítvány által támogatott akkreditációs pályázat elnyerésével a Ceglédi Szakképzési Centrumnak 2021 és 2027 között, mint akkreditált konzorciumvezetőnek nyílik lehetősége Erasmus+ mobilitási pályázatok benyújtására.

 

Az első konzorciumi pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 11.

 

A pályázattípus célja (KA120):

 • olyan hosszú és / vagy rövidtávú külföldi gyakorlaton való részvétel biztosítása, amely komoly szakmai és kulturális tapasztalatot nyújthat mind tanulóink, mind oktatóink részére
 • az oktatás és képzés európai szintű minőségének javítása
 • az európai oktatási térség létrehozásának támogatása

 

Támogatott területek: köznevelés, szakképzés, felnőtt tanulás

 

Megvalósítható tevékenységek:

 1. Tanulók mobilitása:
 • csoportos mobilitási tevékenység (2-30 nap)
 • rövid távú tanulási mobilitás tevékenység (10-29 nap)
 • hosszú távú tanulási mobilitási tevékenység (30-365 nap)
 1. Munkatársak mobilitása:
 • szakmai látogatás (2-60 nap)
 • oktatási tevékenység (2-365 nap)
 • kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap)
 1. Egyéb támogatható tevékenységek:
 • szakértők fogadása (2-60 nap)
 • gyakorló tanárok fogadása (10-365 nap)
 • előkészítő látogatások

 

A Ceglédi Szakképzési Centrum, mint konzorciumvezető feladatai:

 • A konzorciumi tagok terveinek összefogása.
 • Az Erasmus-programon belüli célok meghatározása, a tevékenységek koordinálása és nyomon követése.
 • A Tempus Közalapítvánnyal, a külső szervezetekkel, a külföldi partnerekkel való kapcsolattartás, kommunikáció.

 

A pályázatban résztvevő iskolák:

 • Ceglédi SZC Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola
 • Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum
 • Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola
 • Ceglédi SZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola
 • Ceglédi SZC Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

 

Az akkreditációval elérni kívánt stratégiai céljaink:

 • Diákjaink nemzetközi színvonalú felkészítése a munkaerőpiaci elvárásokra gyakorlati tapasztalatszerzés biztosításával
 • Oktatóink felkészítése a nemzetközi projektekben való elkötelezett és aktív együttműködésre
 • Iskoláink elindítása és támogatása a nemzetközi intézménnyé váláshoz vezető úton

 

További céljaink:

 • A gyorsan változó munkaerő-piaci elvárásokhoz való igazodás.
 • A folyamatosan fejlődni képes és akaró tanulók és munkatársak további motiválása.
 • A nyelvvizsgát szerző és tovább tanuló diákok arányának növelése.
 • A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, a mobilitásokra való jelentkezésük ösztönzése.

 

Az Erasmus-tervben rögzített első mobilitási év tervei: iskoláinkból összesen 110 tanuló és 15 munkatárs utaztatását tervezzük megvalósítani.