NSZFH/609/000002-13/2022

 

Ceglédi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

a  Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakképző Iskola

Építőipari szakmai oktatói

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: 2760 Nagykáta, Csonka köz 6.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Építőipari szakmai tárgyak oktatása elsősorban 9-11 évfolyamos szakképző iskolai tanulók számára az intézmény szakmai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Legalább főiskolai végzettség építőipari területen.
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképes
 • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Technikumban, vagy szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka

 

Elvárt kompetenciák:

 • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet
  134-135§ szerinti előírt végzettség megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Képzettségeket igazoló dokumentumok
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakképző Iskola, 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. címre kell beérkeznie.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot NSZFH/609/000002-13/2022, valamint a munkakör megnevezését: Építőipari szakmai oktató

vagy

Elektronikus úton Fehérvári Károly Igazgató Úr részére az igazgatosag@ipariszki.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ipariszki.hu honlapon szerezhet.