NSZFH/609/000002-1/2022

Ceglédi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

a  Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakképző Iskola 

Építőipari szakmai oktatói

munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2760 Nagykáta, Csonka köz 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Építőipari szakmai tárgyak gyakorlatban történő oktatása elsősorban felnőtt tanulóink számára az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Építészmérnök/mérnöktanári végzettség
  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképes
  • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Technikumban, vagy szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka

  

Elvárt kompetenciák:

  • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Képzettségeket igazoló dokumentumok
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakképző Iskola, 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. címre kell beérkeznie.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000002-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: Építőipari szakmai oktató

vagy

Elektronikus úton Fehérvári Károly Igazgató Úr részére az igazgatosag@ipariszki.hu e mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ipariszki.hu honlapon szerezhet.