Dobbantó Program / Műhelyiskola

 

A Dobbantó program keretében alapkompetencia-fejlesztés folyik, melynek célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott fiatalokat felkészítse a szakmatanulásra, a munka világába visszavezető sikeres egyéni út megtalálására. A Dobbantó Program csoportlétszáma 5-8 fő, óraszáma 30 óra/hét, a képzési idő 1-12 hónap, mialatt kollégáink felkészítik a tanulókat a műhelyiskolába való továbblépésre. A Dobbantó Program önmagában alapfokú végzettséget nem ad, de a műhelyiskolai képzésben megszerzett részszakma alapfokú végzettséget is tanúsít. A Dobbantó Programban az a tanuló vehet részt, aki a megelőző tanév utolsó napjáig a tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik.

 

 

Jogszabályi háttér:

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 19. § (4)

A szakképző intézményben a szakmai oktatást előkészítő évfolyam előzheti meg. Az előkészítő évfolyamon dobbantó program keretében alapkompetencia-fejlesztést folytathat.

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 51. § (4)

A dobbantó programban az a tanuló vehet részt, aki a megelőző tanév utolsó napjáig a tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik.

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 53. § (1-3)

(1) A műhelyiskola a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába állásához szükséges ismeretek megszerzésére szolgáló képzési forma. A műhelyiskola folyamatos mentori támogatással hozzájárul a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy személyes és társas kompetenciáinak fejlesztéséhez és önálló életkezdéséhez szükséges alapismeretek átadásához.

(2) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a műhelyiskolában tanulmányokat akkor folytathat, ha

a) alapfokú végzettséggel nem rendelkezik és a szakképző iskola dobbantó programját elvégezte vagy

b) alapfokú végzettséggel rendelkezik és a 16. életévét betöltötte.

(3) A műhelyiskolában kizárólag részszakma megszerzésére irányuló felkészítés folyik, amelyet tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között a nappali rendszerben, egy-ötfős csoportokban kell megszervezni úgy, hogy a részszakma megszerzésének időtartama – a tanév, illetve a tanítási év rendjére tekintet nélkül – legalább hat, legfeljebb huszonnégy hónap közé essen.

 

A Dobbantó programban részt vevő tanulók ösztöndíjban részesülnek.

Jogszabályi háttér:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 170. § (1)

Az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege.

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 171. § (2)

Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának öt százaléka.

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 53. § (5)

A műhelyiskolában a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképző iskolai tanulót az ágazati alapoktatásban megillető ösztöndíj felére jogosult.

 

A Ceglédi Szakképzési Centrumban a 2020/2021-es tanévben Dobbantó programot indítani tervező tagintézmények:

Ceglédi SZC Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola (2700 Cegléd, Jászberényi út 2.)

Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola (2760 Nagykáta, Csonka köz 6.)