NSZFH/609/000002-11/2022

 Ceglédi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

a  Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola

 Angol szakos oktatói

munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Jászberényi út 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: angol nyelv oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek: Egyetem, főiskola, angol szakos tanári végzettség,

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképes
  • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

  • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Képzettségeket igazoló dokumentumok
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. június 9. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 22.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Jászberényi út 2.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot:

NSZFH/609/000002-11/2022, valamint a munkakör megnevezését: Angol szakos oktató.

 

Elektronikus úton Fernengel Katalin Igazgató Asszony részére a titkarsag@bem-cegled.hu  e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 29.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bem-cegled.hu honlapon szerezhet.