VEKOP-8.5.1-17-2017-00007

A projekt címe: Idegen nyelvi készségek fejlesztése
A projekt célja: A magyarországi lakosság idegennyelv-tudásának bővítése
A kedvezményezett neve: Ceglédi Szakképzési Centrum
A támogatási összeg: 312.500.000 Ft
A projekt azonosítószáma: VEKOP-8.5.1-17-2017-00007
A támogatás mértéke: 100%

 

A fejlesztéssel érintett tagintézmények (megvalósítási helyszínek):

Ceglédi Szakképzési Centrum:

  • 2700 Cegléd, Malom tér 3.

Ceglédi SZC Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

  • 2700 Cegléd, Jászberényi út 2.

Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma

  • 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 32.

Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

  • 2760 Nagykáta, Csonka köz 6.

Ceglédi SZC Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

  • 2200 Monor, Ipar utca 2.

Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

  • 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18.

Ceglédi SZC Mihály Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

  • 2230 Gyömrő, Fő tér 2/b

 

A projekt szakmai tartalma:

A Ceglédi Szakképzési Centrum 2018. augusztus 1-től induló projektjének keretei között 312,50 millió forint európai uniós támogatás segítségével nyílik lehetőség a térségből érkező jelentkezők idegen nyelvi készségeinek fejlesztésére. A vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló projekt során a Ceglédi Szakképzési Centrum a képzésben résztvevők számára nem csupán idegen nyelvi készségeik fejlesztését biztosítja, hanem szakmai és munkaerő piaci lehetőségeiket is bővíti.
A Ceglédi Szakképzési Centrum VEKOP-8.5.1-17-2017-00007 azonosítószámú „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című pályázatának alapvető fejlesztési célja közé tartozik a szakképzés és felnőttképzés támogatása, illetve fejlesztése.

 

További fontos feladat a gazdaság igényeihez igazodó képzési intézményrendszer erősítése, valamint a tanuláshoz való hozzáférés javítása.
Az idegen nyelvi képzések megvalósítása továbbá hozzájárul a munkaképes korú lakosság munkaerő-piaci készségeinek fejlesztéséhez, valamint a gazdaság igényeihez igazodó képzési intézményrendszer erősítéséhez.

 

A projekt közvetlen célcsoportját a 16-65 év közötti, idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező, legfeljebb középfokú végzettségű vagy szakképesítéssel rendelkező munkaképes lakosság tagjai alkotják.
Ezen belül a kiemelt célcsoport tagjait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7.§ (1) d-f) pontjában meghatározott köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16-25 év közötti személyek teszik ki.

 

Az engedélyezett angol és német nyelvű 120 órás képzések megvalósítása során a Ceglédi Szakképzési Centrum a jelentkezők egyéni tudásának figyelembe vételével online kurzusok bevezetésével és mentori szolgáltatás nyújtásával kívánja tovább segíteni a résztvevőket a nyelvtanulás területén.

A nyelvi képzések megvalósítása Cegléden, Nagykátán, Monoron és Gyömrőn történik várhatóan 2018. októberétől, ezzel területileg is biztosítva a minél könnyebb elérhetőséget.

 

Segítség a nyelvi szintek értelmezéséhez (Forrás Wikipédia)

 

Projekttel kapcsolatos további információk:

Péli Zsófia, projektmenedzser. Tel.: +36-53/789-934
Szabadi Zoltán, szakmai vezető. Tel.: +36-53/789-934
e-mail: vekop851@ceglediszc.hu