Ceglédi Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján

pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumába

történelem szakos tanár

munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozott, egy évre

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Közgazdasági és informatikai Szakgimnáziuma, Cegléd Kossuth Ferenc u. 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Történelem tantárgy oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, történelem szakos tanári végzettség,
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképes
– Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka
– Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– 2019. évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz
– Képzettségeket igazoló dokumentumok
– Erkölcsi bizonyítvány
– Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 27.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és informatikai Szakgimnáziuma címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 32.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot:
NSZFH/609/000013-22/2020, valamint a munkakör megnevezését: történelem szakos tanár.

Elektronikus úton Imréné Lukácsi Ildikó Igazgató Asszony részére a ckik@ckik.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ckik.hu honlapon szerezhet.