Közszolgálati technikus

Szakma leírás

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: közigazgatási ügyintéző szakmairány, rendészeti technikus szakmairány.

közigazgatási ügyintéző megismerkedik közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a közigazgatási ügyintéző megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének legfontosabb elemeivel.

Kompetenciaelvárás:

Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez, betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

A szakképzettséggel rendelkező:

– külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel, tárol;
– ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést folytat le;
– ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el;
– irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, kezel és használ;
– ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el;
– feladatkörébe tartozó eljárást folytat le;
– tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban;
– feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végez;
– ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat;
– önállóan végezni a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket;
– kezeli a felmerülő ügyfélkonfliktusokat.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság a köz-, és államigazgatás területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényét magas színvonalon tudja biztosítani.

 

rendészeti technikus megismerkedik a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a rendészeti technikus megismerkedik a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

Kompetenciaelvárás:

Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez, betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

A szakképzettséggel rendelkező:

– őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben;
– ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként;
– szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén;
– intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban;
– elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt;
– alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint;
– együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel;
– lőfegyvert használ;
– alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényét magas színvonalon tudja biztosítani.

 

Ceglédi SZC Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola