NSZFH/609/000013-47/2020

Ceglédi Szakképzési Centrum
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján
pályázatot hirdet

a Ceglédi SzC Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Matematika szakos oktató

munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2200 Monor, Ipar utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Matematika oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi, matematika szakos tanári végzettség,
 • Kizárólag szakképző iskolai osztályokban tanítás esetén főiskolai matematika tanári végzettség.
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképes
 • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Szakképzésben végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • – 2019. évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Képzettségeket igazoló dokumentumok
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptembertől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton vagy elektronikusan.

Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (2200 Monor, Ipar utca 2.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot:
NSZFH/609/000013-47/2020, valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos tanár.

Elektronikus úton Lipka Gabriella Igazgató Asszony részére az igazgato@szterenyi.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szterenyi.hu honlapon szerezhet.