Ceglédi Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján

pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumába

Magyar nyelv és irodalom és angol vagy magyar
nyelv és irodalom és történelem szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Közgazdasági és informatikai Szakgimnáziuma, Cegléd Kossuth Ferenc u. 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
magyar nyelv és irodalom és angol vagy magyar nyelv és irodalom és történelem oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar nyelv és irodalom és angol vagy magyar nyelv és irodalom és történelem szakos tanár
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképes
– Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– 2019. évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz
– Képzettségeket igazoló dokumentumok
– Erkölcsi bizonyítvány
– Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 27.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Közgazdasági és informatikai Szakgimnáziuma címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u.
32.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot:
NSZFH/609/000013-21/2020, valamint a munkakör megnevezését: magyar szakos tanár.

Elektronikus úton Imréné Lukácsi Ildikó Igazgató Asszony részére a ckik@ckik.hu e -mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ckik.hu honlapon szerezhet.