Iktatószám:NSZFH/609/000013-39/2020

 

Ceglédi Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján
pályázatot hirdet

a Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola
Kereskedelem, ügyvitel, vendéglátás szakmai tárgyait tanító oktató

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozott

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola 2760 Nagykáta, Csonka köz 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A kereskedelem, ügyvitel, valamint vendéglátóipar –esetenként összekapcsolódó- tárgyainak oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai vagy egyetemi szintű szakmai végzettség
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképes
 • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Pedagógus végzettség, mérnöktanár
 • A munkaerőpiacon szerzett szakmai tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

 • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Képzettségeket igazoló dokumentumok
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskolájába történő megküldésével (2760 Nagykáta, Csonka köz 6.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: Iktatószám: NSZFH/609/000013-39/2020, a munkakör megnevezését: „Kereskedelem, ügyvitel, vendéglátás szakmai tárgyait tanító oktató” szakos tanár.

Elektronikus úton Fehérvári Károly Igazgató Úr részére az igazgatosag@ipariszki.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ipariszki.hu woboldalon talál.