Kapcsolatok

2700 Cegléd, Hungary
Kossuth Ferenc utca 18.

Telefon: +36-53-505-480
Fax: -
Email: kervendszki@cegledikersuli.hu
Web: http://www.cegledikersuli.hu
Közösségi oldal: facebook.com/unghvary/

 

CEGLÉDI SZC UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA!

Tagintézmény-vezető: Baranyi Tibor

Nevelés-oktatási tagintézmény-vezető helyettes: Budainé Solymos Andrea

Szakmai tagintézmény-vezető helyettes: Irházi Emőke

Gyakorlati oktatásvezető: Babicz Katalin

 

Iskolánk két tagozaton kínálja képzéseit. A szakgimnáziumi tagozaton, és a kereskedelem ágazaton belül indítunk 4 éves általános tantervi képzésben egy osztályt. Vendéglátóipar ágazatban szintén 4 éves képzésben tanulhatnak nálunk a diákok közismereti és szakmai tantárgyakat két osztályban, melyekből az egyik emelt idegen nyelvi óraszámmal indul.

A végzősöket a szakmai érettségi egyes munkakörök betöltésére is feljogosítja a kereskedelem, illetve a vendéglátás területén. Az érettségi letétele után biztosítjuk a ráépülő OKJ-s szakképesítés megszerzését is, ahol beszámítjuk a korábban nálunk tanult szakmai tantárgyak tartalmát. Így a kétéves képzési idő egy évre csökken. Természetesen más középiskolában érettségizett diákokat is szeretettel várunk a kereskedő és vendéglátás-szervező szakmákra. (Számukra a képzési idő 2 év marad.) Ezek a végzettségek szakirányú továbbtanulásnál a felsőoktatásban többletpontot jelentenek.  Azoknak a tanulóinknak, akik az érettségi után azonnal a felsőoktatásban szeretnék folytatni tanulmányaikat, biztosítjuk a megfelelő szakmai alapokat tanórán belül és azon kívül is.

A másik tagozaton, a szakközépiskolában, három év alatt szerezhető OKJ-s szakmai végzettség. Egy osztályban eladókat képzünk, ez magában foglalja az élelmiszer-vegyi áru-, gyógynövény-, ruházati eladó, műszaki cikk eladó részszakképesítéseket. A vendéglátó szakmákban 1-1 cukrász, pincér, szakács osztályt indítunk. Jól felszerelt tanműhelyekben, tankonyhában, tanétteremben mester szakoktatóktól sajátíthatják el diákjaink a szakmai alapokat, majd tanulószerződéssel folytathatják a gyakorlatukat külső munkahelyeken. Iskolánk közel 80 kereskedelmi és vendéglátóegységgel áll kapcsolatban, ahol élőmunkában tapasztalhatják meg a szakmák követelményeit, valamint a szakma iránt elkötelezetteknek lehetőségük van külföldi szakmai gyakorlatokon való részvételre, ahol a szakmai tudásuk mellett az idegennyelvi tudásukat is magasabb szintre emelhetik.
Több évtizedes hagyomány, hogy diákjaink részt vesznek az országos szakmai tanulmányi versenyeken, szép sikereket érve el öregbítik iskolánk hírnevét a gyakorlatorientált megmérettetéseken is.

Iskolánk diákönkormányzata színes és változatos programokat kínál tanulóink számára, a sportolni vágyó diákoknak lehetőségük van többféle sportágban sportversenyeken részt venni. Évről-évre bekapcsolódunk a városi rendezvények lebonyolításába, akár színvonalas ünnepi műsorról, akár a rendezvények vendéglátós tanulóink által történő lebonyolításáról legyen szó. Az iskola több ezer kötetes könyvtára, melyben a szakmai kiadványok is nagy számban megtalálhatók, kiváló lehetőséget biztosít mindkét tagozaton tanuló diákjaink számára tudásuk bővítésére és elmélyítésére.