Kapcsolatok

2200 Monor, Hungary
Ipar utca 2.

Telefon: +36-29-413-822
Fax: -
Email: szterenyi@szterenyi.hu
Web: http://www.szterenyi.hu
Közösségi oldal: facebook.com/szterenyi/

 

CEGLÉDI SZC SZTERÉNYI JÓZSEF SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA!

Tagintézmény-vezető: dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna

Nevelés-oktatási tagintézmény-vezető helyettes: Hámori Dániel

Szakmai tagintézmény-vezető helyettes: Sápi Viktória

Gyakorlati oktatásvezető: Kalina Ferenc

 

Iskolánk névadója Szterényi József báró, államférfiú, nyugalmazott miniszter. 1861. november 5-én született Lengyeltótiban. Mint újságíró kezdte meg tevékenységét, majd megalapította az erdélyi Ipari és Kereskedelmi Egyesületet. 1895-ben, mint iparoktatási főigazgató megszervezte a magyar háziipart, és újjászervezte az iparoktatást. 1918-ban kereskedelmi miniszter lett. Mint közgazdasági író is jelentékeny alkotásokkal gazdagította a szakirodalmat. 11 nagyobb lélegzetű műve mellett számos cikke jelent meg magyar, német és francia szaklapokban. Unokái, Szterényi Anna és Dr Szterényi Sándor figyelemmel kíséri iskolánk tevékenységét, szívesen vesz részt ünnepeinken.


Alaptevékenységünk a szakgimnázium 4 évfolyamon ágazati érettségi megszerzésére irányul és a szakközépiskolai általános műveltséget megalapozó képzés mellett OKJ-s végzettséget szerezhetnek diákjaink 13. évfolyamon. Iskolánkban szakképzési Hídprogram működik. A tagintézményben felnőttoktatás esti munkarend szerinti történik. 2015. július 1-től iskolánk a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik, jelenleg a Ceglédi Szakképzési Centrum tagintézményeként folytatjuk nevelő-oktató munkánkat.


2006. óta a sikeres szakmai vizsgát tett tanulóinknak kiállítjuk angol vagy német nyelven az Europass bizonyítványt. Tagintézményünkben több éve elektronikus naplót használunk.
Duálisképzés tagiskolánkban hagyományokkal bír. Ennek összefogója, gondozója, fejlesztője a gyakorlati oktatásvezető és a tagiskola vezetése.


Pedagógusaink olyan célokat, feladatokat követnek, melyek lehetővé teszik, hogy tanulóink alkalmassá váljanak az önálló, felelős döntéseken alapuló, megújuló alkotó munkára, a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére, hiszen elképzelhetetlen a térség fejlődése megfelelően képzett humán bázis nélkül. Külön hangsúlyt fektetünk a kompetencia alapú oktatásra.


De nemcsak erre figyelünk, hanem arra is, hogy iskolánkban jól érezzék magukat tanítványaink, s ehhez megfelelő feltételeket teremtsünk, színes, változatos programokat biztosítunk.
Tanulóink részt vesznek a lakóhely és iskola rendezvényein. Fontos szempontnak tartjuk a haza történelmének, irodalmának ismeretét, est színházlátogatással, kirándulásszervezéssel valósítjuk meg.
Figyelmet fordítunk az egyénre szabott foglalkozásokra, a tehetséggondozásra, a helyes tanulási módszerek elsajátítására, a versenyekre, vizsgákra való alapos felkészülésre, a választott szakma megszerettetésére, a szakmai alapozásra, a modern technológiák megismerésére.
Fontos teendőnk a környezet védelme, ezért tanulóink terepgyakorlatot végeznek, tanulmányi kirándulásokon, túrákon vesznek részt, környezetvédelmi napot tartanak, külön programot állítanak össze környezetvédelmi célzattal.


Gondot fordítunk az egyén harmonikus fejlődésre. Szoros kapcsolatot tartunk a családdal, a családsegítő szolgálattal, a védőnővel figyelünk a negatív magatartásformák kiszűrésére, a kulturált viselkedés szabályaira. Tréningekkel, élet közeli helyzetek, szituációk gyakoroltatásával tanulóinkat az életre készítjük fel.

 

Iskolánk mottója:
Emblémánk egy mécses, melynek lángját táplálja a szeretetet jelképező S betű. Mert fémet, fát megmunkálni, hálózatokat kiépíteni, számítógépet üzemeltetni, kereskedni lehet szeretet nélkül, de remekművet alkotni csak az önbizalommal, tudással, mélységes hittel, gondolkodással rendelkező ember képes. Mint ahogy a palánta is önálló lény, növekedik, fejlődik, de hogy milyen virágot hoz, milyen termést érlel az őt gondozó kertész odaadásán, mélységes szeretetén, gondos ápolásán múlik. Mi hiszünk a hozzánk kerülő palántákban. Hisszük, mindegyikük képes saját területén remekművet alkotni, mert valamiben tehetséget rejtő, önálló személyiség. A hozzájuk vezető kulcsot kell megtalálni, és jól használni! Ez a mi hitvallásunk, küldetésünk! 

„Jót s jól, ebben áll a nagy titok!” (Kazinczy Ferenc)