Ceglédi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumába

Iskolatitkár

munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Közgazdasági és informatikai Szakgimnáziuma, Cegléd Kossuth Ferenc u. 32.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– titkárság adminisztratív, dokumentációs, szervezési és kapcsolattartási teendők,
– számítógépes adatbeviteli feladatok végzése,
– jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák készítése, kezelése, tárolása;
– napi posta kezelése,
– titkársági feladatkörbe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása, Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:
– Középiskolai érettségi
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképes
– Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Iskolában végzett iskolatitkári munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– Gyakorlott dokumentum szerkesztés
– Jó szervező készség
– Pontos, precíz munkavégzés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz
– Képzettségeket igazoló dokumentumok
– Erkölcsi bizonyítvány
– Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. július 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 9.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Közgazdasági és informatikai Szakgimnáziuma címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 32.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000013-20/2020, valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.

Elektronikus úton Imréné Lukácsi Ildikó Igazgató Asszony részére a ckik@ckik.hu e -mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ckik.hu honlapon szerezhet.