NSZFH/609/000013-38/2020

Ceglédi Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján
pályázatot hirdet

a Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola
Elektronika ágazgat szakmai tárgyakat oktató

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola, 2760 Nagykáta, Csonka köz 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Elektronika illetve gépészet ágazat elektronikai szakmai elméleti és gyakorlati tárgyainak oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai vagy egyetemi szintű szakmai végzettség. Villamosmérnök, mérnöktanár.
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképes
 • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Pedagógus végzettség (mérnöktanár)
 • A munkaerőpiacon szerzett szakmai tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

 • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Képzettségeket igazoló dokumentumok
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskolába történő megküldésével (2760 Nagykáta, Csonka köz 6.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000013-38/2020, a munkakör megnevezését: „Elektronika ágazgat szakmai tárgyakat oktató” szakos tanár.

Elektronikus úton Fehérvári Károly Igazgató Úr részére az igazgatosag@ipariszki.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ipariszki.hu woboldalon talál.