A Dobbantó program keretében alapkompetencia-fejlesztés folyik melynek célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott fiatalokat felkészítse a szakmatanulásra, a munka világába visszavezető sikeres egyéni út megtalálására. A Dobbantó programban az a tanuló vehet részt, aki a megelőző tanév utolsó napjáig a tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik.

 

Jogszabályi háttér:

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 19. § (4)

A szakképző intézményben a szakmai oktatást előkészítő évfolyam előzheti meg. Az előkészítő évfolyamon dobbantó program keretében alapkompetencia-fejlesztést folytathat.

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 51. § (4)

A dobbantó programban az a tanuló vehet részt, aki a megelőző tanév utolsó napjáig a tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik.

 

A Dobbantó programban részt vevő tanulók ösztöndíjban részesülnek.

Jogszabályi háttér:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 170. § (1)

Az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege.

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 171. § (2)

Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának öt százaléka.

 

 

A Ceglédi Szakképzési Centrumban a 2020/2021-es tanévben Dobbantó programot indítani tervező tagintézmények:

Ceglédi SZC Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola (2700 Cegléd, Jászberényi út 2.)

Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola (2760 Nagykáta, Csonka köz 6.)