Elektronikai tantárgyakat oktató tanár

NSZFH/609/000013-29/2020

Ceglédi Szakképzési Centrum
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján
pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Elektronikai tantárgyakat oktató tanár

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2200 Monor, Ipar utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Elektronikai tantárgyak oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképes
 • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Képzettségeket igazoló dokumentumok
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július.24.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (2200 Monor, Ipar utca 2.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000013-29/2020, valamint a munkakör megnevezését: elektronikai tantárgyakat oktató tanár.

Elektronikus úton Lipka Gabriella Igazgató Asszony részére az igazgato@szterenyi.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szterenyi.hu honlapon szerezhet.

Elolvasom

Matematika szakos tanár

NSZFH/609/000013-31/2020

Ceglédi Szakképzési Centrum
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján
pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Matematika szakos tanár

munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2200 Monor, Ipar utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Matematika oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi, matematika szakos tanári végzettség,
 • Kizárólag szakképző iskolai osztályokban tanítás esetén főiskolai matematika tanári végzettség.
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképes
 • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

  Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakképzésben végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • – 2019. évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Képzettségeket igazoló dokumentumok
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 24.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton vagy elektronikusan.

Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (2200 Monor, Ipar utca 2.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot:
NSZFH/609/000013-31/2020, valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos tanár.

Elektronikus úton Lipka Gabriella Igazgató Asszony részére az igazgato@szterenyi.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szterenyi.hu honlapon szerezhet.

Elolvasom

Testnevelés szakos tanár

NSZFH/609/000013-32/2020

Ceglédi Szakképzési Centrum
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján
pályázatot hirdet

Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

TESTNEVELÉS szakos tanár

munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (2200 Monor, Ipar utca 2.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a testnevelés tantárgy oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Egyetemi vagy főiskolai testnevelés szakos tanári végzettség,
– Büntetlen előélet.
– Cselekvőképes.
– Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Testnevelés szakos egyetemi tanári végzettség.
– Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– 2019. évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 134-135. § szerinti előírt végzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz.
– Képzettségeket igazoló dokumentumok.
– Erkölcsi bizonyítvány.
– Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 24.

A pályázatok benyújtásának módja:
Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (2200 Monor, Ipar utca 2.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot:
NSZFH/609/000013-32/2020, valamint a munkakör megnevezését: testnevelés
szakos tanár.
Elektronikus úton Lipka Gabriella Igazgató Asszony részére az igazgato@szterenyi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szterenyi.hu honlapon szerezhet.

Elolvasom

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

NSZFH/609/000013-30/2020

Ceglédi Szakképzési Centrum
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján
pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2200 Monor, Ipar utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Magyar nyelv és irodalom oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettség,
 • Kizárólag szakképző iskolai oktatásra főiskolai magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettség.
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképes
 • Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakképzésben végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Képzettségeket igazoló dokumentumok
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 24. 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy elektronikusan.

Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (2200 Monor, Ipar utca 2.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000013-30/2020, valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos tanár.

Elektronikus úton Lipka Gabriella Igazgató Asszony részére az igazgato@szterenyi.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szterenyi.hu honlapon szerezhet.

Elolvasom

Matematika – bármely szakos tanár

NSZFH/609/000013-25/2020

Ceglédi Szakképzési Centrum
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján
pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

MATEMATIKA-BÁRMELY szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a matematika tantárgy oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Matematika-bármely szakos tanári egyetemi végzettség.
– Büntetlen előélet.
– Cselekvőképes.
– Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– 2019. évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 134- 135. § szerinti előírt végzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz.
– Képzettségeket igazoló dokumentumok.
– Erkölcsi bizonyítvány.
– Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot:
NSZFH/609/000013-25/2020, valamint a munkakör megnevezését: matematika- bármely szakos tanár.

Elektronikus úton Baranyi Tibor Igazgató Úr részére a kervendszki@cegledikersuli.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cegledikersuli.hu honlapon szerezhet.

Elolvasom

Informatika – bármely szakos tanár

NSZFH/609/000013-24/2020

Ceglédi Szakképzési Centrum
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján
pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

INFORMATIKA-BÁRMELY szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozott

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az informatika tantárgy oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Informatika-bármely szakos tanári egyetemi végzettség.
– Büntetlen előélet.
– Cselekvőképes.
– Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– 2019. évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 134-135. § szerinti előírt végzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz.
– Képzettségeket igazoló dokumentumok.
– Erkölcsi bizonyítvány.
– Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot:
NSZFH/609/000013-23/2020, valamint a munkakör megnevezését: informatika-bármely szakos tanár.

Elektronikus úton Baranyi Tibor Igazgató Úr részére a kervendszki@cegledikersuli.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cegledikersuli.hu honlapon szerezhet.

Elolvasom

Angol nyelv szakos tanár

NSZFH/609/000013-23/2020

Ceglédi Szakképzési Centrum
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján
pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

ANGOL NYELV szakos tanár

munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozott

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az angol nyelv tantárgy oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Angol nyelv szakos tanári egyetemi végzettség.
– Büntetlen előélet.
– Cselekvőképes.
– Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– 2019. évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 134-135. § szerinti előírt végzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz.
– Képzettségeket igazoló dokumentumok.
– Erkölcsi bizonyítvány.
– Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot:
NSZFH/609/000013-23/2020, valamint a munkakör megnevezését: angol nyelv szakos tanár.

Elektronikus úton Baranyi Tibor Igazgató Úr részére a kervendszki@cegledikersuli.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cegledikersuli.hu honlapon szerezhet.

Elolvasom

Testnevelés szakos tanár

NSZFH/609/000013-28/2020

Ceglédi Szakképzési Centrum
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján
pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

TESTNEVELÉS szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a testnevelés tantárgy oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Testnevelés szakos főiskolai tanári végzettség.
– Büntetlen előélet.
– Cselekvőképes.
– Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Testnevelés szakos egyetemi tanári végzettség.
– Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– 2019. évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 134-135. § szerinti előírt végzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz.
– Képzettségeket igazoló dokumentumok.
– Erkölcsi bizonyítvány.
– Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot:
NSZFH/609/000013-28/2020, valamint a munkakör megnevezését: testnevelés szakos tanár.

Elektronikus úton Baranyi Tibor Igazgató Úr részére a kervendszki@cegledikersuli.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cegledikersuli.hu honlapon szerezhet.

Elolvasom

Német nyelv szakos tanár

NSZFH/609/000013-27/2020

Ceglédi Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján

pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
NÉMET NYELV szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a német nyelv tantárgy oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Német nyelv szakos tanári egyetemi végzettség.
– Büntetlen előélet.
– Cselekvőképes.
– Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– 2019. évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 134- 135. § szerinti előírt végzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz.
– Képzettségeket igazoló dokumentumok.
– Erkölcsi bizonyítvány.
– Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot:
NSZFH/609/000013-27/2020, valamint a munkakör megnevezését: német nyelv szakos tanár.

Elektronikus úton Baranyi Tibor Igazgató Úr részére a kervendszki@cegledikersuli.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cegledikersuli.hu honlapon szerezhet.

Elolvasom

Matematika-informatika szakos tanár

NSZFH/609/000013-26/2020

Ceglédi Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján

pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
MATEMATIKA-INFORMATIKA szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a matematika és az informatika tantárgyak oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladatellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Matematika-informatika szakos tanári egyetemi végzettség.
– Büntetlen előélet.
– Cselekvőképes.
– Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– 2019. évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 134- 135. § szerinti előírt végzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz.
– Képzettségeket igazoló dokumentumok.
– Erkölcsi bizonyítvány.
– Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot:
NSZFH/609/000013-26/2020, valamint a munkakör megnevezését: matematika- informatika szakos tanár.

Elektronikus úton Baranyi Tibor Igazgató Úr részére a kervendszki@cegledikersuli.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cegledikersuli.hu honlapon szerezhet.

Elolvasom