Magyar nyelv és irodalom és angol vagy magyar nyelv és irodalom és történelem szakos tanár

Ceglédi Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján

pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumába

Magyar nyelv és irodalom és angol vagy magyar
nyelv és irodalom és történelem szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Közgazdasági és informatikai Szakgimnáziuma, Cegléd Kossuth Ferenc u. 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
magyar nyelv és irodalom és angol vagy magyar nyelv és irodalom és történelem oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar nyelv és irodalom és angol vagy magyar nyelv és irodalom és történelem szakos tanár
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképes
– Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– 2019. évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz
– Képzettségeket igazoló dokumentumok
– Erkölcsi bizonyítvány
– Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 27.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Közgazdasági és informatikai Szakgimnáziuma címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u.
32.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot:
NSZFH/609/000013-21/2020, valamint a munkakör megnevezését: magyar szakos tanár.

Elektronikus úton Imréné Lukácsi Ildikó Igazgató Asszony részére a ckik@ckik.hu e -mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ckik.hu honlapon szerezhet.

Elolvasom

Történelem szakos tanár

Ceglédi Szakképzési Centrum

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény alapján

pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumába

történelem szakos tanár

munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozott, egy évre

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Közgazdasági és informatikai Szakgimnáziuma, Cegléd Kossuth Ferenc u. 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Történelem tantárgy oktatása az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, feladat ellátási terve és éves munkaterve alapján, illeszkedve az adott tanév célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, történelem szakos tanári végzettség,
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképes
– Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Szakképző iskolában végzett nevelő-oktató munka
– Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– 2019. évi LXXX. tv. 47. §, továbbá 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 134-135 § szerinti előírt végzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz
– Képzettségeket igazoló dokumentumok
– Erkölcsi bizonyítvány
– Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 27.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és informatikai Szakgimnáziuma címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 32.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot:
NSZFH/609/000013-22/2020, valamint a munkakör megnevezését: történelem szakos tanár.

Elektronikus úton Imréné Lukácsi Ildikó Igazgató Asszony részére a ckik@ckik.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ckik.hu honlapon szerezhet.

Elolvasom

Iskolatitkár

Ceglédi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

a Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumába

Iskolatitkár

munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Ceglédi SZC Közgazdasági és informatikai Szakgimnáziuma, Cegléd Kossuth Ferenc u. 32.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– titkárság adminisztratív, dokumentációs, szervezési és kapcsolattartási teendők,
– számítógépes adatbeviteli feladatok végzése,
– jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák készítése, kezelése, tárolása;
– napi posta kezelése,
– titkársági feladatkörbe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása, Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:
– Középiskolai érettségi
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképes
– Magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Iskolában végzett iskolatitkári munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
– Gyakorlott dokumentum szerkesztés
– Jó szervező készség
– Pontos, precíz munkavégzés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz
– Képzettségeket igazoló dokumentumok
– Erkölcsi bizonyítvány
– Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik fél is megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. július 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 9.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Közgazdasági és informatikai Szakgimnáziuma címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 32.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatban szereplő azonosító számot: NSZFH/609/000013-20/2020, valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.

Elektronikus úton Imréné Lukácsi Ildikó Igazgató Asszony részére a ckik@ckik.hu e -mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után, az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján az iskola igazgatója a felterjesztését megküldi a Ceglédi Szakképzési Centrumnak. A pályázat betöltésekor hatályos jogszabályok szerint, jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ckik.hu honlapon szerezhet.

Elolvasom

Ajándék sütik a kórháznak

Süteményekkel kedveskedett a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a ceglédi Toldy Ferenc kórház dolgozói számára.

Elolvasom

Közlemény a közétkeztetés rendjével kapcsolatos tudnivalókról Cegléden!

Közlemény a közétkeztetés rendjével kapcsolatos tudnivalókról Cegléden!

Cegléd Város Önkormányzata továbbra is gondoskodik a jelen közegészségügyi helyzet miatt bezárt önkormányzati fenntartású óvodák, valamint a Ceglédi Tankerületi Központ és a Ceglédi Szakképzési Centrum fenntartásában lévő oktatási intézmények tanulóinak közétkeztetéséről.

Elolvasom