A Centrum belső szabályzatai

1. Ceglédi Szakképzési Centrum Számviteli politikája
2. Ceglédi Szakképzési Centrum Számlarendje
3. Pénz- és értékkezelési szabályzat 
4. Eszközök és források értékelési szabályzata
5. Leltárkészítési és leltározási szabályzat
6. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
7. Önköltség számítási szabályzat
8. A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás eljárásrendje
9. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésnek rendjéről szóló szabályzat
10. Tervezési és beszámolási szabályzat
11. Ceglédi Szakképzési Centrum gazdálkodási ügyrendje
12. Stratégia 2018
13. CSZC Beszerzési szabályzat
14. Vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályzata
15. Telefonhasználati szabályzat
16. Gépjármű üzemeltetési szabályzat
17. Kiküldetési szabályzat
18. Munkábajárás költségtérítésének szabályzata,
19. Esélyegyenlőségi szabályzat
20. Tanulókat érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja
21. Ellenőrzési nyomvonal – Szakmai munkaegység
22. Ügyrend – Szakmai munkaegység
24. Iratkezelési szabályzat 
25. Integritást sértő események eljárásrendje
26. Integrált kockázatkezelési szabályzat
27. Belső ellenőrzési kézikönyv 
28. Reprezentációs szabályzat
29. Belső kontroll szabályzat
30. Informatikai Biztonsági Szabályzat
31. Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat
32. Bizonylati szabályzat
33. Közbeszerzési szabályzat
34. Honvédelmi Intézkedési Terv
35. Adatkezelési Szabályzat
36. A 2020-as veszélyhelyzetben alkalmazandó egyes intézkedésekről
37. Szakmai Program

2018. évi hatályosítás

2020. évi hatályosítás